Електронни платки за gorenje


 

 

Електронни платки за gorenje

 

 Наименование на платката:

 Описание на платката:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна платка за gorenje

Извършваме диагностика ремонт и програмиране на платката.

Налични процесори за модели

KWA50060

KWA50080

KWA50100

KWA50120

 

сервиз перални