Електронни платки за Whirlpool Bauknecht


Електронни платки за Whirlpool  Bauknecht

 Наименование на платката:

 Описание на платката:

 

 Наименование на платката:

 Описание на платката:

 

 Наименование на платката:

 Описание на платката:

 

 Наименование на платката:

 Описание на платката:

 

 Наименование на платката:

 Описание на платката:

 

 Наименование на платката:

 Описание на платката:

 

Наименование на платката:WAVE TCP

Наличен софтуер за модели:AWE2217 AWE2221 AWE2239 AWE8229

AWE8230 AWE2316 AWE2320 AWE2319 AWE2316 AWE2315 AWE2805

AWE2322 AWE2361 AWE2419 AWE4519 AWE2519 AWE2516 AWE2550

AWE5550 AWE4517 AWE5560 AWE5561 AWE4217 AWE4218 AWE5100

AWE4528 AWE4519 AWE5105 AWE5115 AWE4226 AWE5125 AWE4726

Наименование на платката:Програматор за перална

Наличен софтуер за модели:AWE6515 AWT2260 AWT2274 AWT2284

AWT2285 AWT2287 AWT2288 AWT2375

Налични процесори :ATMEGA16 ATMEGA32 

Наименование на платката: ZEPHYR TINY CORE

Програматор за Сушилни машини .

Наличен софтуер за модели:

AZB6000 AZB6070 AZB6470 AZB6471 AZB6570 AZB6670 AZB700 AZB7470AZB7556  AZB7570 AZB7571 AZB7575 AZB7580

AZC6370 AZC6470 AZC6570 AZC6571 AZC7572A

Налични процесори :MC9S08AW60

 Наименование на платката: WAVE 2 K3M2 TF/H

 

сервиз перални